Έλληνες στο Παρίσι

Coming Soon - En cours d’élaboration - Σύντομα κοντά σας

Vous venez de vous installer à Paris, la «  Ville Lumière », la « capitale de la Mode et du Luxe », « la plus belle ville du monde »… Peu importe son surnom, Paris est une ville mythique et vous allez le découvrir bien vite!  La première chose que l’on remarque souvent à Paris est le rythme de vie effréné ! Les Parisiens semblent toujours pressés. Cependant, jour après jour, vous découvrirez que derrière le rythme intense de cette mégalopole se cache une ville fascinante, riche en charmes et en opportunités. Bienvenue à Paris ! Cette page est destinée à vous donner le maximum d’informations et surtout des solutions sur la vie parisienne. Vous trouverez ici des articles sur comment trouver un logement ou le décryptage des parisien(ne)s ou encore la marche à suivre pour La CAF ou pour les autres administrations. Cette page deviendra votre Guide incontournable du Grec à Paris ! Team Greek Paris.

Ο στόχος αυτής της σελίδας είναι να σας δώσει τις πληροφορίες και κυρίως τις λύσεις που χρειάζεστε για την ζωή στο Παρίσι.

Θα βρείτε άρθρα από το πως να βρεις ένα διαμέρισμα μέχρι το πως να αποκρυπτογραφήσεις τους Παριζιάνους ή να κάνεις την διαδικασία για την CAF ή άλλες υπηρεσίες.
Αυτή η σελίδα θα γίνει ο απόλυτος οδηγός για τους Έλληνες στο Παρίσι !

N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir

toute notre actualité.